японско кино

Японското кино е деликатно и ефирно като живота, който трябва да остане личен, но всъщност се развива между стени от оризова хартия.